ผลการจับสลากลำดับการลงสมัครรับเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันนี้ ( 8 กุมภาพันธ์ 2564 ) เทศบาลตำบลอัมพวา เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอัมพวา และนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา เป็นวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีประกอบด้วย

หมายเลข 1 นายกฤษฎี กลิ่นจงกล
หมายเลข 2 นายวิศิษฐ เจียมรัตตัญญู
 

            alt

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอัมพวา
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นางสุวลักขณ์ เหมะวิบูลย์
หมายเลข 2 นายนภดล มีเฒ่า
หมายเลข 3 นายเกลื่อน กลิ่นมาลี
หมายเลข 4 นางภฤดา คำสุวรรณ
หมายเลข 5 นายยงยุทธ หุ่นสุวรรณ
หมายเลข 6 นายเสงี่ยม วรรณสกุล
หมายเลข 7 นายไวพจน์ นิลวงศ์
หมายเลข 8 นายวันชัย เปรมศรทอง
หมายเลข 9 นางปานรดา เอี่ยมลออ
หมายเลข 10 นายยงยุทธ จำเนียร
หมายเลข 11 นายอนุสรณ์ เริ่มเสริมสุข
หมายเลข 12 นายเจียม บุญมีรอด
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นายณรงค์ ณ บางช้าง
หมายเลข 2 นายพิศุทธิ์ แดงมาก
หมายเลข 3 นายสุพุธ จันทิมา
หมายเลข 4 นายศรายุทธ แก้ววิศิษฐกุล
หมายเลข 5 นายประเสริฐ เกตุสุวรรณ
หมายเลข 6 นายประดิษฐ์ สังข์กุล
หมายเลข 7 พ.จ.อ.สมาน แก้วละเอียด
หมายเลข 8 นายสารถ สำเภาทอง
หมายเลข 9 นายอำพล ณ บางช้าง
หมายเลข 10 จ.ท.ภัคพศ กล่ำกลิ่น
หมายเลข 11 นางสาวจริยา เปรมเจียม
alt
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอัมพวา

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอัมพวา

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ (รางยู) บริเวณถนนประชาอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ (รางยู) บริเวณถนนประชาอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 10 เดือน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


คุณพอใจ ทต.อัมพวา ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351