รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลอัมพวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนตุลาคม)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลอัมพวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอัมพวา

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอัมพวา จำนวน 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้งเพื่อจักได้นำไปประกอบการพิจารณาประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป เป็นเวลาสิบวัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563
 
หากผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามแบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานการเลือกตั้ง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอัมพวา ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563
 
☎️โทร 0-3475-1351 ต่อ 121,122

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบผด.03) งวดที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบผด.03) งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลอัมพวา

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลอัมพวา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเส้นหน้าเทศบาลตำบลอัมพวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเส้นหน้าเทศบาลตำบลอัมพวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


คุณพอใจ ทต.อัมพวา ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351