สภาเทศบาลตำบลอัมพวาพันจ่าเอกสมาน แก้วละเอียด
ประธานสภาเทศบาลตำบลอัมพวา


นายสุรพล  กาญจนาภาส
รองประธานสภาเทศบาลตำบลอัมพวา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอัมพวานายกฤษฎี  กลิ่นจงกล
สมาชิกสภาเทศบาล
 

นายอภิสิทธิ์ กังเจริญวัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเจียม  บุญมีรอด
สมาชิกสภาเทศบาล
 

นายกฤตยา นพรัตน์ธีระวุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิโรจน์  มาจีน
สมาชิกสภาเทศบาล
 

น.ส.จริยา  เปรมเจียม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายธนัญชัย  สหัสานันท์
สมาชิกสภาเทศบาล
 

นายณรงค์  ณ บางช้าง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายอมรเทพ  หวังสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 

นายวิโรจน์  วิชชโอฬารกุล
สมาชิกสภาเทศบาลThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351