สภาเทศบาลตำบลอัมพวา


alt
พันจ่าเอกสมาน แก้วละเอียด
ประธานสภาเทศบาลตำบลอัมพวา

alt
นายประเสริฐ เกตุสุวรรณ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลอัมพวา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอัมพวา

 

alt
นายวันชัย เปรมศรทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
 
alt
นายนพดล มีเฒ่า
สมาชิกสภาเทศบาล
alt
นางสุวลักษข์ เหมะวิบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาล
 
alt
นายอำพล ณ บางช้าง
สมาชิกสภาเทศบาล
alt
นายยงยุทธ หุ่นสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
alt
นายสารท สำเภาทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
alt
นางภฤดาคำสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
alt
จ่าโท ภัคพศ กล่ำกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
alt
นายเกลื่อน กลิ่นมาลี
สมาชิกสภาเทศบาล
 
alt
นางสาวจริยา เปรมเจียม
สมาชิกสภาเทศบาล

 

altThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351