หัวหน้าส่วนราชการ ทต.อัมพวานางดวงใจ  อุสายพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลอัมพวา
 

alt
นางอังคปภา  ฤทธิ์สกุล
หัวหน้าสำนักเทศบาล
 

นางบังอร  แสงเขียว
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายรวมศักดิ์  กำจรกิตติคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางวุสภัทร  กล่ำกลิ่น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นายจักรกฤษณ์  บรรจงคชาธาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)

 

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้
ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351