หัวหน้าส่วนราชการ ทต.อัมพวานางดวงใจ  อุสายพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลอัมพวา
 


นางสาวอุษา พิทักษ์พิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 
 

น.ส.พรรณี นาคะวะรัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายรวมศักดิ์  กำจรกิตติคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

น.ส.อรอานันท์  มณีคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นายจักรกฤษณ์  บรรจงคชาธาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)

 

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351