หัวหน้าส่วนราชการ ทต.อัมพวา


alt

นางดวงใจ  อุสายพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลอัมพวา
 

 
 
นางสาวอุษา พิทักษ์พิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 
 

นางสาวพรรณี นาคะวะรัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นายรวมศักดิ์  กำจรกิตติคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

นางสาวอรอานันท์  มณีคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
alt
 
นายสาธิต  ปราถนาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351