บุคลากรกองคลัง ทต.อัมพวา


นางสาวพรรณี นาคะวะรัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

งานธุรการ

นางอาภรณ์  อึ๊งเหมอนันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

 

alt
นางสาววรรณธนา อิ่มเจริญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


alt

ฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวพรรณี นาคะวะรัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน


นางเยาวลักษณ์  เผื่อนบุษบง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

 

 


 

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351