บุคลากรกองคลัง ทต.อัมพวา


นางสาวบังอร  แสงเขียว
ผู้อำนวยการกองคลัง

งานธุรการ

นางอาภรณ์  อึ๊งเหมอนันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

alt

ฝ่ายบริหารงานคลัง


น.ส.พรรณี นาคะวะรัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน


น.ส.เยาวลักษณ์  ฉิมม่วง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

alt

นางสาววรรณธนา  อิ่มเจริญ

จ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


 

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้
ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351