โครงการอัมพวารวมพลังปันสุข

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลอัมพวา นำโดยนายสุรศักดิ์ ภิญโญภาวศุทธิ รองนายกเทศมนตรี นายวิรัติ นิลศรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอัมพวา

????????ร่วมกับ กองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด 19 และโรคระบาดต่าง ๆ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ วัดบางกะพ้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สหกรณ์ยูเนียนบางนกแขวก ชมรมคนรักษ์อัมพวา ชมรมแม่ค้าแผงลอยเทศบาลตำบลอัมพวา กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนตลาดอัมพวา ศาลเจ้าพ่อกวนอู ภาคเอกชนและประชาชน ได้จัดโครงการ "อัมพวารวมพลังปันสุข"

????????โดยกำหนดจัดพิธีเปิด ณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอัมพวา พร้อมเคลื่อนขบวน "อัมพวารวมพลังปันสุข" ไปพบปะเยี่ยมเยียนมอบกำลังใจ และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนทุกบ้าน ทุกครัวเรือน ทุกชุมชน

alt

alt

alt

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351