อังคาร 16 กรกฏาคม 2019

บุคลากรกองสาธารณสุขฯ ทต.อัมพวา


นางวุสภัทร  กล่ำกลิ่น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


งานธุรการ


น.ส.พนิดา  เล็กชลยุทธ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


งานศูนย์บริการสาธารณะสุข


น.ส.ธัญชนก  เกตุแก้วรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม


น.ส.อาภรณ์  กลิ่นคล้าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้
ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351