พุธ 23 มิถุนายน 2021

บุคลากรกองสาธารณสุขฯ ทต.อัมพวา


นางสาวอรอานันท์  มณีคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


งานธุรการ


นางสาวอรสา  อุปเสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


งานศูนย์บริการสาธารณสุข


นางสาวนฤมล  กล่อมจิตเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 


นางสาวอาภรณ์  กลิ่นคล้าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
 
alt
นางสาวนภาพร  พงค์เจริญ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351