ศุกร์ 15 มกราคม 2021

บุคลากรกองสาธารณสุขฯ ทต.อัมพวา


น.ส.อรอานันท์  มณีคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


งานธุรการ


น.ส.อรสา  อุปเสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


งานศูนย์บริการสาธารณสุข


น.ส.นฤมล  กล่อมจิตเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม


น.ส.อาภรณ์  กลิ่นคล้าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351