สภาพทั่วไป ทต.อัมพวา

ที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลอัมพวา มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลอัมพวาทั้งหมด แบ่งออกเป็น 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตการปกครงอของอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,505 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ 73 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสมุทรสงคราม ทางรถยนต์ 6 กิโลเมตร


อาณาเขต
     ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางช้าง  อำเภออัมพวา
     ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำแม่กลอง อำเภออัมพวา
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำแม่กลอง อำเภออัมพวา


ประชากร
     จากหลักฐานทางทะเบียนราษฏร ณ เดือนเมษายน ๒๕๕9 ของสำนักบริหารการทะเบียน เทศบาลตำบลอัมพวา ปรากฏข้อมูลจำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ลักษณะโครงสร้างประชากรในเขตเทศบาลตำบลอัมพวาปัจจุบัน ดังนี้
       จำนวนประชากร 5,126 คน
       จำนวนประชากรชาย 2,431 คน
       จำนวนประชากรหญิง 2,695 คน
       จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,178 ครัวเรือน
       จำนวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 1,869 หลังคาเรือน
       ประชากรเฉลี่ยครัวเรือนละ 4.35 คน
       ความหนาแน่นของประชากร 2,050.40 คน/ตารางกิโลเมตรThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351