โครงสร้างพื้นฐาน ทต.อัมพวา

การคมนาคม
     การคมนาคมขนส่งภายในเขตเทศบาล มีทั้งการคมนาคมขนส่งทางบกและทางน้ำ การจราจรในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลอัมพวา มีการจราจรคับคั่งตลอดเวลาในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เนื่องจากมีตลาดน้ำอัมพวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ทำให้มีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาล อย่างมากมาย สำหรับเส้นทางสัญจรในเขตเทศบาล มีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้
     ทางบก

     ทางน้ำ
       คลองสายหลัก ได้แก่ คลองอัมพวา เป็นลำน้ำสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรของชุมชน
       คลองสายรอง เป็นเส้นทางในช่วงเวลาน้ำขึ้นลงเป็นคลองชลประทานนำน้ำเข้าเรือกสวนได้แก่
               คลองลัดตาโชติ เชื่อมต่อจากคลองบางจากเข้าสู่เครือข่ายลำน้ำทางตอนเหนือ และเชื่อมต่อกับคลองดาวดึงษ์
               คลองบางจาก แยกออกจากคลองอัมพวาออกสู่แม่น้ำแม่กลอง
               คลองดาวดึงส์ เชื่อมต่อจากคลองอัมพวา บริเวณวัดพระยาญาติ (ปากง่าม) เข้าสู่เครือข่ายลำน้ำทางตอนเหนือ มีส่วนคลองเชื่อมต่อกับคลองลัดตาโชติ
       เครือข่ายลำน้ำย่อย ได้แก่ คลองสวน ลำประโดง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351