แผนการจัดหาพัสดุ ทต.อัมพวา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ (รายการขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานประชาสัมพันธ์ 21
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานประชาสัมพันธ์ 47
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ ผด.3) งวดที่ 3 (มิถุนายน 2563 - กันยาน 2563) งานประชาสัมพันธ์ 79
4 ประกาศเทศบาลำตลอัมพวา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานประชาสัมพันธ์ 66
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แบบ ผด.๓) งวดที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๓) งานประชาสัมพันธ์ 41
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบผด.03) งวดที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 72
7 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ (รายการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 53
8 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ (รายการอนุมัติขอโอนเงินไปตั้งจ่ายรายการใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 55
9 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 103
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๒ เดือน งานประชาสัมพันธ์ 30

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351