แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ทต.อัมพวา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แบบ ผด.๓) งวดที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๓) งานประชาสัมพันธ์ 19
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบผด.03) งวดที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 38
3 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ (รายการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 37
4 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ (รายการอนุมัติขอโอนเงินไปตั้งจ่ายรายการใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 37
5 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 62
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๒ เดือน งานประชาสัมพันธ์ 24
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับแผน) (ครั้งที่ ๓) งานประชาสัมพันธ์ 24
8 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 49
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 84
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผน) ครั้งที่ 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 73

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้
ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351