ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อัมพวา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป งานประชาสัมพันธ์ 3
2 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอัมพวา งานประชาสัมพันธ์ 8
3 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ยกเลิกการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 งานประชาสัมพันธ์ 11
4 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าน พ.ศ. 2563 งานประชาสัมพันธ์ 11
5 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอัมพวา งานประชาสัมพันธ์ 19
6 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา ตามพระราชบัญญัติที่ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 งานประชาสัมพันธ์ 12
7 สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 งานประชาสัมพันธ์ 13
8 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอัมพวา งานประชาสัมพันธ์ 27
9 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลอัมพวา งานประชาสัมพันธ์ 19
10 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 งานประชาสัมพันธ์ 30

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351