คู่มือบริการประชาชน ทต.อัมพวา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวาเรื่อง ยกเลิกการขอใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลตามกระบวนงานที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน ของกองช่าง เทศบาลตำบลอัมพวา (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 38
2 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ยกเลิกการขอใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองรองนิติบุคคล ตามกระบวนงานที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน ของกองช่าง เทศบาลตำบลอัมพวา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 30
3 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ยกเลิกการขอใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามกระบวนงานที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน ของกองช่าง เทศบาลตำบลอัมพวา (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28
4 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวาเรื่อง ยกเลิกการขอใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล ตามกระบวนงานที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอัมพวา (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 29
5 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ยกเลิกการขอใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล ตามกระบวนงานที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอัมพวา (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 33
6 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ยกเลิกการขอใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลตามกระบวนงานที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอัมพวา (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 31
7 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ยกเลิกการขอใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตามกระบวนงานที่ระบุไว้ ในคู่มือสำหรับประชาชน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอัมพวา (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 34
8 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ยกเลิกการขอใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามกระบวนงานที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอัมพวา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28
9 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ยกเลิกการขอใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามกระบวนงานที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอัมพวา (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 31
10 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลอัมพวา ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 31

หน้า 1 จาก 17

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351