การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทต.อัมพวา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอัมพวา ในปี พ.ศ.2562 งานประชาสัมพันธ์ 28
2 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลอัมพวา งานประชาสัมพันธ์ 30
3 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ งานประชาสัมพันธ์ 24
4 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลอัมพวา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งานประชาสัมพันธ์ 27
5 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบ เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ งานประชาสัมพันธ์ 20
6 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 งานประชาสัมพันธ์ 17
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2563 งานประชาสัมพันธ์ 24
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 78
9 คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 166
10 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลอัมพวา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 212

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351