การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทต.อัมพวา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอัมพวาในปี พ.ศ. 2563 งานประชาสัมพันธ์ 15
2 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 งานประชาสัมพันธ์ 18
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 งานประชาสัมพันธ์ 31
4 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งานประชาสัมพันธ์ 13
5 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ งานประชาสัมพันธ์ 29
6 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลอัมพวา ประจำปี พ.ศ. 2564 งานประชาสัมพันธ์ 17
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานประชาสัมพันธ์ 19
8 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 งานประชาสัมพันธ์ 21
9 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลอัมพวา งานประชาสัมพันธ์ 14
10 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลอัมพวา งานประชาสัมพันธ์ 26

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351