การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทต.อัมพวา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 11
2 คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12
3 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลอัมพวา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8
4 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบ เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9
5 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลอัมพวา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
6 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 18
7 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตาบลอัมพวา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 19
8 ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12
9 ประกาศเทศบาลตาบลอัมพวา เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตาบลอัมพวา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 16
10 สถิติข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 14

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้
ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351