ประกาศผลการนับคะแนนนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา

พิมพ์

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอัมพวา

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง